Mobile security

Ako sa mobily začali postupne transformovať na prenosné počítače, vzrástla i potreba ich dátovej bezpečnosti. Tento trend je vskutku pochopiteľný, keďže dát v mobilných dátových zariadeniach je stále viac a ich hodnota je mnohokrát len ťažko vyčísliteľná. Stále viac ľudí totižto nepoužíva mobily iba na komunikáciu, ale pomáha si nimi pri plánovaní pracovného aj súkromného života.
Aj v rámci spoločností sa tieto zariadenia stali neoddeliteľnou súčasťou komunikácie medzi zamestnancami a firemnými systémami. Smartfóny a tablety obsahujú stále väčšie množstvo citlivých osobných údajov jednotlivcov, ale aj dôležité prvky duševného vlastníctva rôznych spoločností. To z nich robí lákavý a jednoduchý cieľ útokov z rôznych strán.
Jednoduchý preto, lebo mobilné dátové zariadenia majú množstvo slabín, ktoré potencionálni útočníci radi využívajú. Sú nimi najmä prvky komunikácie ako SMS, MMS, wifi siete ale aj sieť GSM. Taktiež dochádza k útokom prostredníctvom slabín v softvéroch ako napríklad webový prehliadač alebo aj samotný operačný systém. V neposlednom rade tú máme i takzvaný zákerný (malicious) softvér, ktorý sa spolieha na naivitu a slabšie vedomosti priemerného používateľa.
Súčasný digitálny svet však našťastie ponúka množstvo protiopatrení, ako sa pred týmito nástrahami účinne chrániť. Patria sem bezpečnostné prvky v jednotlivých softvéroch, rozširovanie povedomia bežných používateľov a zvyšovanie kvality voľne stiahnuteľných aplikácii. Vysokú účinnosť zaznamenávajú aj rôzne aplikácie, ktoré je možné si v prípade záujmu o maximálnu bezpečnosť zadovážiť za rozumnú cenu.