Bezpečnostný softvér a užívateľské povedomie

By admin | Mobile security
6 aug 2012

Bezpečnostný softvér a užívateľské povedomie sú dva základné faktory, ktoré vás môžu ochrániť pred množstvom nepríjemností. Navyše ide o vzájomne prepojené body. Zodpovedný človek totižto neváha. Chce svoje dáta chrániť všetkými možnými prostriedkami a tak siaha po overenom softvéri, ktorý mu túto ochranu za rozumnú cenu zaručí. Bezpečnosť samotného operačného systému je totiž častokrát nedostatočná a preto je použitie prídavnej „ochrannej vrstvy“ v podobe špeciálneho softvéru nevyhnutnosť. Táto vrstva sa skladá hneď z niekoľkých komponentov aby bola efektivita ochrany čo najvyššia.
Základ kameň tvoria spolu antivírus a firewall. Antivírus sa používa na odhalenie možnej infekcie v zariadení a jej následnom odstránení. Firewall zas dokáže zachytiť podozrivý tok dát z alebo do vášho zariadenia. Vie aj postrážiť bežne nainštalované aplikácie a zabrániť ich škodlivému správaniu sa.
Ani takéto prísne protiopatrenia však nie sú stopercentne „blbuvzdorné“ a nezodpovedným konaním je žiaľ možné ich účinnosť výrazne znížiť. Správanie sa užívateľa je najdôležitejší bezpečnostný prvok celého systému a preto je dôležité nestať sa vďaka naivnému správaniu nepriamym spolupáchateľom na vlastnom okradnutí.
Základy bezpečného používania mobilných dátových zariadení sa dajú zhrnúť do dvoch bodov:
-Byť nedôverčivý: Netreba veriť všetkému, čo vám je predostrené ako pravda. V digitálnom svete je množstvo falošných a zavádzajúcich informácii a preto je veľmi dôležité si prv overiť reputáciu webov alebo aplikácii, než im zveríme naše citlivé informácie.
-Byť opatrný: Ide o jednoduché veci, ktoré vám však môžu zachrániť viac, ako si dokážete predstaviť. Už len také automatické zamykanie na heslo, nenechávanie zariadenia mimo dozor, nedôverčivosť aplikáciam a bezpečné uchovávanie citlivých údajov odrazia väčšinu nástrah.